quản lý kho

Quản lý kho

Quản lý Kho – hàng hóa Hàng tồn kho là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất đối với doanh nghiệp. Thông thường hàng tồn kho chiếm 40% – 50% tổng giá trị tài sản. Moola Pro chính là cánh tay phải đắc lực của chủ doanh nghiệp trong việc quản lý …

Quản lý kho Read More »