Hướng dẫn sử dụng

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng các ứng dụng

Cho thuê

Cho thuê Năm 2019, Moola đưa ra giải pháp cho bài toán quản lý cho thuê đầy đủ và hiệu quả nhất. Giải pháp mới đã được triển khai tại Mỹ,  áp dụng tại Việt Nam và đã chứng minh được hiệu quả cao. Moola là ứng dụng duy nhất có thể giúp khách hàng …

Cho thuê Read More »

đặt hàng

Đặt hàng

Đặt hàng Phân hệ quản lý đặt hàng của Moola giúp cho người sử dụng dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình đặt mua hàng, từ lúc lập yêu cầu mua hàng đến khi thanh toán. Moola-Pro cung cấp chức năng gợi ý đặt hàng, quản lý công nợ nhà cung cấp giúp nhà …

Đặt hàng Read More »

Marketing

Marketing

Marketing Moola xây dựng hệ sinh thái công nghệ (Ecosystem) của mình qua 2 ứng dụng: Moola-Pro và Moola-4U. Moola-4U trở thành cầu nối giữa trong và ngoài doanh nghiệp. Thông qua ứng dụng, doanh nghiệp và sản phẩm sẽ được đưa đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Ngoài ra, Moola 4U còn …

Marketing Read More »

Quản lý chuỗi

Quản lý chuỗi Moola-Pro giúp quản lý theo dõi đồng thời nhiều công ty thuộc các ngành nghề khác nhau, hoặc một chuỗi gồm nhiều cửa hàng mọi lúc mọi nơi, với đầy đủ các thông tin chi tiết và báo cáo riêng cho mỗi cửa hàng, mỗi công ty – cũng như các thông …

Quản lý chuỗi Read More »

quản lý kho

Quản lý kho

Quản lý Kho – hàng hóa Hàng tồn kho là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất đối với doanh nghiệp. Thông thường hàng tồn kho chiếm 40% – 50% tổng giá trị tài sản. Moola Pro chính là cánh tay phải đắc lực của chủ doanh nghiệp trong việc quản lý …

Quản lý kho Read More »