Moola Three

Dành cho cửa hàng nhỏ
vnd 4
triệu /Năm
 • 03 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 01 ngày triển khai (online)

Moola Five

Dành cho doanh nghiệp nhỏ
vnd 5,5
triệu /Năm
 • 05 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 01 ngày triển khai (online)

Moola Plus

Dành cho doanh nghiệp SME
vnd 9
triệu /Năm
 • 12 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 02 ngày triển khai (online)
 • Tư vấn về quy trình chuẩn
PHỔ BIẾN

Moola Professional

Dành cho danh nghiệp SME
vnd 14
triệu /Năm
 • 20 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 02 ngày triển khai (online)
 • Tư vấn về quy trình chuẩn
 • Tư vấn về chuyển đổi số
 • Có nhân viên hỗ trợ riêng
PHỔ BIẾN

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.