Quản lý Kho - hàng hóa

Hàng tồn kho là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất đối với doanh nghiệp. Thông thường hàng tồn kho chiếm 40% – 50% tổng giá trị tài sản. Moola Pro chính là cánh tay phải đắc lực của chủ doanh nghiệp trong việc quản lý tồn kho. Moola giúp doanh nghiệp luôn nắm bắt được tình trạng hàng hóa như: số lượng tồn kho, số vốn tồn kho, hay hỗ trợ tính toán khối lượng hàng phải đặt dựa trên năng lực bán hàng của doanh nghiệp.

Quản lý hàng hóa linh động

Quản lý kho

Dễ dàng kiểm soát số lượng hàng trong kho, hàng đang đặt. Ngoài ra, bạn cũng biết được hàng đang luân chuyển giữa các cửa hàng. 

Tìm kiếm hàng tồn kho nhanh chóng bằng QR code.

Quản lý kho

Kiểm kê không cần ngừng hoạt động kinh doanh

quản lý kho

Moola cho hỗ trợ kiểm kê hàng ngày và kiểm kê định kỳ dễ dàng, chính xác.

Dễ dàng phát hiện sai lệch tồn kho và điều chỉnh xử lý.

quản lý kho

Báo cáo chính xác đảm bảo tiền vốn tồn kho

quản lý kho

Số liệu và báo cáo luôn được cập nhật kịp thời theo từng phút. Bạn luôn biết được hàng đang ở đâu, và ai tạo giao dịch. Các trạng thái của hàng hóa cũng được thể hiện đầy đủ.

Đầy đủ các báo cáo tồn kho về số lượng, vốn tồn kho cho từng loại mặt hàng. Ngoài ra có thể báo cáo theo từng cửa hàng và từng khoảng thời gian cụ thể.

quản lý kho

Quản lý Kho sản phẩm (Hàng nguyên chiếc)

Đối với các doanh nghiệp ngày nay, kho là một điểm dừng quan trọng trong chuỗi cung ứng. Các kho hàng nguyên chiếc luôn là các mặt hàng có giá trị lớn. Việc kiểm soát và vận hành tốt kho hàng nguyên chiếc là cần thiết. Moola giúp tặng hiệu quả sử dụng vốn lưu động và tiết kiệm rất nhiều chi phí. Và giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ theo trạng thái như: hàng sẵn có, hàng đang đặt, hàng đang chờ thuê, đang đặt thuê…, hay màu sắc, serial number, hình ảnh, vị trí trong kho, đặc tả sản phẩm. Tất cả các giao dịch thay đổi đến tồn kho đều được hạch toán tự động và được biểu diễn qua các biểu đồ, báo cáo tồn, báo cáo kế toán tương ứng.

Quản lý theo trạng thái của sản phẩm: Quản lý số lượng hàng trong kho, hàng đang đặt, hàng đang chuyển, hàng đang đặt thuê, hàng đã cho thuê,…

quản lý kho
Quản lý kho

Quản lý theo từng mẫu sản phẩm:  Moola quản lý chi tiết mặt hàng tồn kho: Hình ảnh, màu sắc, số seri, vị trí, tình trạng, ngày nhập kho, lợi nhuận cho thuê. Đặc biệt, Moola cũng hỗ trợ phân loại hàng HOT, hàng đã xuất kho theo chi nhánh hoặc tất cả các chi nhánh.

Quản lý và phân loại sản phẩm chi tiết

Kiểm kê nhanh chóng: Hỗ trợ và cập nhật kiểm kê định kỳ các mặt hàng theo từng kho của chi nhánh cụ thể hoặc toàn bộ chi nhánh. Cho phép nhiều người kiểm kê cùng lúc.

quản lý kho
quản lý kho

Tìm kiếm dễ dàng: Tìm kiếm hàng tồn kho, sản phẩm sẵn có để cho thuê, đang thuê nhanh chóng bằng QR code.

Hỗ trợ kiểm soát thông minh

Biểu đồ phân tích chính xác tình trạng lưu kho, thời gian lưu kho của từng mặt hàng.

Quản lý kho
quản lý kho

Xuất các báo cáo tồn kho về số lượng, vốn tồn kho cho từng loại mặt hàng theo từng cửa hàng và từng khoảng thời gian cụ thể.

Báo cáo tức thời – chính xác tuyệt đối

Quản lý kho với moola

Moola Pro là cánh tay phải đắc lực của người quản lý kho hàng và chủ doanh nghiệp trong việc quản lý hiệu tồn kho và vòng quay vốn.

MOOLA HAS ONLY PARTNERS

Moola mong muốn mang đến giải pháp quản trị doanh nghiệp tối ưu nhất tới khách hàng. Lợi ích và sự hài lòng của khách hàng chính là lợi ích của Moola, do đó chúng tôi luôn nỗ lực để thấu hiểu và lắng nghe những đóng góp của khách hàng. Hãy đăng ký sử dụng Moola Pro để quản lý doanh nghiệp và quản lý kho của bạn.