Kiểm soát quy trình

Kiểm soát quy trình

Kiểm soát quy trình Moola Pro cho phép việc thiết lập các quyền, chức năng,… một cách dễ dàng, giúp doanh nghiệp có thể linh động trong quản lý quy trình và nhân sự. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG Tính cá nhân hóa Với việc mỗi nhân viên có một tài khoản riêng, Moola Pro sẽ …

Kiểm soát quy trình Read More »