Kiểm soát quy trình

Moola Pro cho phép việc thiết lập các quyền, chức năng,… một cách dễ dàng, giúp doanh nghiệp có thể linh động trong quản lý quy trình và nhân sự.

Tính cá nhân hóa

Với việc mỗi nhân viên có một tài khoản riêng, Moola Pro sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được thông tin của từng nhân viên như: Chấm công, bảng lương, tiến độ công việc, Tạm ứng, thu chi,… Từ đó, các báo cáo sẽ cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Kiểm soát quy trình
kiểm soát quy trình

Phân quyền linh hoạt

Moola hỗ trợ tạo sẵn các quyền hạn, người dùng có thể tự thiết lập quyền hạn riêng cho mình. Việc đó phụ thuộc vào đặc thù của công việc cũng như nhu cầu bảo mật của mình. Với phân quyền linh hoạt, MoolaPro đảm bảo tính bảo mật, rõ ràng giữa các nhân viên và phòng ban.

Thiết lập dễ dàng

Moola-Pro cho phép sự dễ dàng trong cài đặt hệ thống, ví dụ như: Mức chiết khấu, mức thuế, mẫu hóa đơn, thông tin ghi chú hợp đồng,….

Kiểm soát quy trình
kiểm soát quy trình

Đồng bộ an toàn và nhanh chóng

Moola cho phép đồng bộ nhanh chóng giữa các thiết bị khác nhau qua công nghệ điện toán đám mây.

Thiết lập dễ dàng

Moola Pro giúp doanh nghiệp có thể linh động trong quản lý quy trình và nhân sự.

Phân quyền nhân viên với Moola pro

Moola Pro luôn đảm bảo sự bảo mật thông tin và đồng bộ dữ liệu khi nhiều người dùng cùng sử dụng phần mềm.