Quyên Nguyễn Bridal

Quyên Nguyễn Bridal ứng dụng công nghệ “Chấm công nhận diện khuôn mặt” trên Moola Pro.

QUYÊN NGUYỄN BRIDAL ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG CÔNG NGHỆ AI “CHẤM CÔNG NHÂN DIỆN KHUÔN MẶT” TRÊN MOOLA PRO Quyên Nguyễn Bridal ra đời từ năm 2008. Tình yêu và đam mê với thời trang đã giúp Quyên Nguyễn Bridal trở thành viện thiết kế thời trang cưới uy tín. Quyên Nguyễn trở thành một …

Quyên Nguyễn Bridal ứng dụng công nghệ “Chấm công nhận diện khuôn mặt” trên Moola Pro. Read More »