quản lý công việc

Quản lý công việc

Quản lý công việc Moola-Pro hỗ trợ chức năng toàn diện về kiểm soát công việc của nhân viên. Đồng thời, hỗ trợ giao việc cho nhân viên, theo dõi tiến độ công việc, giúp người quản lý luôn nắm được công việc đang ở trạng thái nào cũng như các vấn đề gặp phải …

Quản lý công việc Read More »