Quản lý công việc

Moola-Pro hỗ trợ chức năng toàn diện về kiểm soát công việc của nhân viên. Đồng thời, hỗ trợ giao việc cho nhân viên, theo dõi tiến độ công việc, giúp người quản lý luôn nắm được công việc đang ở trạng thái nào cũng như các vấn đề gặp phải khi nhân viên thực hiện công việc mà bạn đã giao. Việc thông báo, liên lạc giữa các nhân viên và các bộ phận được xử lý linh hoạt và tự động. Tùy vào đặc thù công việc, bạn dễ dàng tạo ra các công việc và mẫu nhóm việc để tái sử dụng trong nhiều lần.

Quản lý danh sách công việc

Quản lý công việc
Tạo lập mẫu các công việc
Tạo các mẫu công việc có sẵn để sử dụng trong mỗi lần giao việc cho nhân viên.
Quản lý công việc
Giao việc thuận tiện hơn
Dễ dàng giao các công việc cho nhân viên khi tạo hóa đơn. Thông báo giao việc sẽ được gửi tới nhân viên khi hóa đơn được đặt hàng.
Quản lý công việc

Theo dõi tiến độ công việc

Quản lý công việc
Phản hồi thông tin nhanh chóng
Nhân viên nắm được các thông báo liên quan tới công việc mình phụ trách. Kiểm soát được danh sách công việc được giao, gửi phản hồi công việc mỗi khi gặp vấn đề, cập nhật trạng thái công việc khi bắt đầu thực hiện và hoàn thành công việc.
Quản lý công việc
Kiểm soát tình trạng công việc
Quản lý luôn biết rõ được tình trạng công việc đã giao cho nhân viên. kiểm soát danh sách công việc, thực hiện giao việc hoặc cập nhật trạng thái công việc. Xem được lịch sử tiến hành của một công việc.
Quản lý công việc

Tổng hợp báo cáo

Quản ký công việc
Lập báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê công việc theo nhân viên, để biết mức độ hoàn thành hoặc tính lương.

Quản lý công việc
Bảng tổng hợp cụ thể

Bản tổng hợp thể hiện phân bố công việc theo ngày của từng nhân viên để biết hôm nào ai rỗi hay bận để giao việc phù hợp với thực tế.

Quản lý công việc

Quản lý tình trạng công việc

Luôn biết rõ được tình trạng hiện tại của công việc đã giao cho nhân viên.

Kiểm soát công việc đơn giản với Moola

Moola-Pro hỗ trợ chức năng toàn diện về quản lý tình trạng làm việc của nhân viên. Hãy đăng ký để được tư vấn ngay.