nhân sự tiền lương

Nhân sự – Tiền lương

Nhân sự – Tiền lương Moola hỗ trợ quản lý nhân sự: lưu trữ tất cả thông tin nhân viên và tất cả các tài liệu đính kèm như: hợp đồng, bằng cấp, chứng chỉ cũng như những văn bản công ty phát hành tới từng nhân viên. Sử dụng (AI – Artificial Intelligence) vào …

Nhân sự – Tiền lương Read More »