đặt hàng

Đặt hàng

Đặt hàng Phân hệ quản lý đặt hàng của Moola giúp cho người sử dụng dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình đặt mua hàng, từ lúc lập yêu cầu mua hàng đến khi thanh toán. Moola-Pro cung cấp chức năng gợi ý đặt hàng, quản lý công nợ nhà cung cấp giúp nhà …

Đặt hàng Read More »