De Paris studio

Triển khai phần mềm quản lý Moola Pro tại De Paris studio

Triển khai phần mềm Moola Pro tại De Paris studio Đội triển khai đã hoàn tất việc triển khai  phần mềm cho Studio De Paris tại thành phố Hạ Long. Việc áp dụng phần mềm giúp cho De Paris từng bước hoàn thiện quy trình quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ …

Triển khai phần mềm quản lý Moola Pro tại De Paris studio Read More »