Quản lý tài sản

Moola-Pro giúp quản lý tài sản từ lúc lập đơn mua đến khi thanh lý tài sản, giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình sử dụng, giá trị khấu hao tại thời điểm bất kỳ. Ngoài ra, chức năng kiểm kê tài sản giúp nhân viên thực hiện kiểm kê nhanh chóng và chính xác

quản lý tài sản

TÀI SẢN CHUNG

Tài sản hữu hình của một doanh nghiệp hay cụ thể là các công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc được Moola Pro kiểm soát chặt chẽ từ khi đặt mua đến khi được sử dụng. Việc theo dõi tình trạng sử dụng, giá trị khấu hao, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp giúp cho doanh nghiệp theo dõi cụ thể và chi tiết về tài sản cũng như giá trị tài sản hiện hành trong doanh nghiệp mình. Ngoài ra, chức năng kiểm kê tài sản của Moola Pro mạnh mẽ hơn khi hỗ trợ việc kiểm kê nhanh chóng và chính xác bằng việc tích hợp quét QR Code.

quản lý tài sản

Quản lý chi tiết tài sản
Các thông tin tài sản đều được ghi lại và theo dõi trên Moola thông qua hình ảnh, số serial, tình trạng, ngày nhập,…

quản lý tài sản

Giá trị khấu hao của tài sản cố định
Hệ thống tự động tính giá trị khấu hao và tự động hạch toán theo phương thức đã chọn.

quản lý tài sản

Kiểm kê tài sản nhanh chóng
Tạo QR Code để gán cho từng tài sản, việc nhập thông tin của tài sản trở nên dễ dàng.

quản lý tài sản

Báo cáo tài sản của doanh nghiệp
Tổng hợp các thông tin về nguyên giá và khấu hao vào báo cáo chi tiết.

Chủ động kiểm soát tài sản

Moola-Pro giúp nhân viên kiểm soát tốt tài sản cá nhân và tài sản được giao. Nhân viên có thể yêu cầu tài sản tới quản lý và chờ phê duyệt, giao tài sản. Đồng thời, Moola-Pro cũng nhắc nhở nhân viên kiểm kê tài sản. Giúp nhân viên theo dõi tình hình tài sản hiện đang quản lý.

quản lý tài sản
quản lý tài sản

Gửi yêu cầu đến nhà quản lý
Bộ phận quản lý nhanh chóng nắm bắt các yêu cầu cần thiết phục vụ cho từng công việc. Qua đó quản lý tốt hơn việc bàn giao tài sản cho các bộ phận. Tránh thất thoát không đáng có.

quản lý tài sản

Theo dõi tài sản
Nhân viên được bàn giao và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tài sản đó thông qua Moola Pro. Từ đó, người quản lý nắm được cụ thể về hiện trạng của tài sản mà họ đã và đang sử dụng.

TÀI SẢN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp có thể có tài sản cố định không lớn về mặt giá trị nhưng tầm quan trọng của nó không hề nhỏ chút nào

CÙNG MOOLA MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CHO KHÁCH HÀNG

Moola-Pro đem đến cho nhà quản lý phần mềm công cụ hỗ trợ quản lý tập khách hàng giúp doanh nghiệp quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả và đạt chất lượng tốt nhất.