Chăm sóc khách hàng

Khách hàng luôn là đối tượng quan trọng cần có quy trình quản lý và chăm sóc tốt nhất. Điều đó mang lại lợi nhuận lâu dài cho doanh nghiệp. Moola hiểu được điều đó và đem đến cho nhà quản lý ứng dụng Moola Pro. Phần mềm Moola Pro là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý tập khách hàng, lưu trữ và quản lý đầy đủ danh mục khách hàng, thông tin các lần mua hàng, trả hàng, nợ phải thu,… và đặc biệt là hỗ trợ chăm sóc sau bán hàng. Phần mềm sẽ tự động gửi lời cảm ơn tới khách hàng. Hoặc nhắc người nhân viên liên hệ khách hàng và tự động đặt lịch nhắn cho khách hàng.

Quản lý danh sách khách hàng

chăm sóc khách hàng

Quản lý khách hàng

Kiểm soát toàn bộ khách hàng, hay quản lý theo từng nhân viên bán hàng. Người dùng cũng có thể phân chia khách hàng cho nhân viên để quản lý và chăm sóc. Các thông tin hoạt động của mỗi khách hàng như số lần mua hàng, doanh số,… cũng đều được lưu trữ để chăm sóc và báo cáo.

chăm sóc khách hàng

Dễ dàng liên hệ với khách hàng

Các nhân viên CSKH cũng dễ dàng quản lý danh sách riêng và liên hệ qua điện thoại, email, tin nhắn và ghi nhận lại các giao dịch với khách hàng để theo dõi. Xem danh sách khách hàng sinh nhật theo tháng để chăm sóc. Dễ dàng phân tích doanh số theo từng khách hàng.

Chăm sóc khách hàng tự động (auto reminder)

chăm sóc khách hàng

Gửi thông báo tự động

Tự động gửi thông báo tới khách hàng thông qua ứng dụng. Hoặc nhắn tin hoặc email cho khách hàng theo lịch đặt trước tự động khi lập hóa đơn bán hàng.

chăm sóc khách hàng

Cài đặt thông báo tới khách hàng

Ứng dụng cho phép cài đặt kế hoạch gửi thông báo nhắc nhở tới khách hàng theo thời gian đặt trước.

Quản lý bảo hành

chăm sóc khách hàng

Tài sản của khách hàng

Tất cả các sản phẩm hàng hóa đã bán đều được quản lý dưới dạng tài sản khách hàng trong mục chi tiết thông tin khách hàng.

chăm sóc khách hàng

Dịch vụ bảo hành

Thông tin tài sản được dễ dàng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí, để xem lịch sử sử dụng dịch vụ, thực hiện bảo dưỡng, bảo hành, … từ đó dễ dàng quản lý theo từng tài sản hay chăm sóc khách tương ứng.

KHÁCH HÀNG LÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Khách hàng luôn là đối tượng vô cùng quan trọng. Vì vậy cần phải có quy trình quản lý và hướng tới tốt nhất để mang lại lợi nhuận lâu dài cho doanh nghiệp.

CÙNG MOOLA MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CHO KHÁCH HÀNG

Moola-Pro đem đến cho nhà quản lý phần mềm công cụ hỗ trợ quản lý tập khách hàng giúp doanh nghiệp quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả và đạt chất lượng tốt nhất.