Quản lý chuỗi

Quản lý chuỗi Moola-Pro giúp quản lý theo dõi đồng thời nhiều công ty thuộc các ngành nghề khác nhau, hoặc một chuỗi gồm nhiều cửa hàng mọi lúc mọi nơi, với đầy đủ các thông tin chi tiết và báo cáo riêng cho mỗi cửa hàng, mỗi công ty – cũng như các thông …

Quản lý chuỗi Read More »