quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản Moola-Pro giúp quản lý tài sản từ lúc lập đơn mua đến khi thanh lý tài sản, giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình sử dụng, giá trị khấu hao tại thời điểm bất kỳ. Ngoài ra, chức năng kiểm kê tài sản giúp nhân viên thực hiện kiểm kê nhanh …

Quản lý tài sản Read More »